Cabecera Formulario - Emakumeen* mahaia

Eman izena

DLYFormulario

Emakumeen* mahaia formularioa

Elkartearen datuak (elkarte baten ordezkari gisa parte hartuz gero bakarrik bete)

Cumplimiento

(*) Konpromisoa hartzen dut iragarkia kentzeko zaharkituta dagoenean, eta, era berean, baimena ematen diot Emakumeen* etxeari beharrezkotzat jotzen duenean kentzeko.

Eskaera honetan dauden datu pertsonalak interesdunaren onespenarekin jaso dira, eta Zarauzko Udalak tratamendu automatizatua emango die, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa) xedatutakoarekin bat etorrita. Interesdunek datuok eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte Zarauzko Udalaren aurrean.